Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Cò bơm dầu bôi trơn Model K400

Còn hàng

Liên hệ

Lưu lượng: 1 - 30 lít/phút Sai số đọc: ±0.5%

Cò bơm dầu bôi trơn Model K400

Đặc điểm kỹ thuật

Cò dùng cho bơm dầu bôi trơn gắn đồng hồ đảm bảo độ chính xác cao.
Lưu lượng: 1 - 30 lít/phút

Sai số đọc: ±0.5%
Hiển thị lưu lượng điện tử 
Hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy. 
Áp lực làm việc lớn nhất: 70 bar


Download

http://www.piusi.com/contenuti/pdf/1068_K400.pdf

Xem thêm: http://maybomxangdau.net/sung-bom-xang-dau-b1348565.html