Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Dầu trợ giúp quá trình tạo ren T-850/860

Còn hàng

Liên hệ

Dầu T-850/860 là chủng loại dầu đặc biệt có tính năng làm mát nhanh nhiệt sinh ra tại vị trí tiện ren. Giảm thiểu nguy cơ phá hỏng chi tiết cũng như mũi tiện ren. Giúp cho việc gia công ren được dễ dàng, thuận tiện.

Sản phẩm có thẻ ứng dụng cho hầu hết tất cả các loại vật liệu...