Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Dung dịch tẩy rửa dầu trên bản mạch FR 7000

Còn hàng

Liên hệ

Tẩy rửa rất tốt các loại dầu và mỡ hàn trên bản mạch điện tử.

Sau khi tẩy rửa xong, sản phẩm có tính ổn định hoá chất cao, không gây biến đổi mầu bản mạch.

Sản phẩm không chứa dẫn xuất dầu mỏ, các chất gây hại Ozone, các dung môi như Toluene, Benzene

 

Tẩy rửa rất tốt các loại dầu và mỡ hàn trên bản mạch điện tử.

Sau khi tẩy rửa xong, sản phẩm có tính ổn định hoá chất cao, không gây biến đổi mầu bản mạch.

Sản phẩm không chứa dẫn xuất dầu mỏ, các chất gây hại Ozone, các dung môi như Toluene, Benzene