Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Dung dịch tẩy sơn PR-50A

Còn hàng

Liên hệ

Dung dịch PR-50A/P là dung dịch chuyên dụng dùng để tẩy rửa các lớp sơn , lớp véc ni , màng keo cáu bẩn, nhựa Epoxy, carbonate , muội các bon, màng véc ni cách điện...

Dung dịch PR-50A/P là dung dịch chuyên dụng dùng để tẩy rửa các lớp sơn , lớp véc ni , màng keo cáu bẩn, nhựa Epoxy, carbonate , muội các bon, màng véc ni cách điện...PR-50A : Aerosol 420ml/can, 20cans/Box
• PR-50P : Bulk 500g/can, 20cans/Box
• Bulk 20kg/Pail