Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Hộp bơm Urea

Còn hàng

Liên hệ

Dùng để bơm Urea. Bơm được lắp trong hộp có thể treo tường Gắn đồng hồ lưu lượng. Sai số đồng hồ: ±1%. Cò bơm tự động. Lưu lượng 32 lít/phút.