Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0949 946 233 - 0978 466 862

Hộp đặt trước lượng dầu cấp MC

Còn hàng

Liên hệ

Kiểm soát việc đóng ngắt bơm khi bơm đủ lượng dầu cần bơm đã được cài đặt. Kết nối với bơm thông qua xung điện từ của đồng hồ lưu lượng điện tử. Đặt trước lượng d

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểm soát việc đóng ngắt bơm khi bơm đủ lượng dầu cần bơm đã được cài đặt. 
Kết nối với bơm thông qua xung điện từ của đồng hồ lưu lượng điện tử.
Đặt trước lượng dầu cần bơm trước khi bơm 


Download

http://www.piusi.com/contenuti/pdf/MCBOX_PRESET.pdf